Hoofdstuk 7: Zuren en basen

 

Samenvatting


Zuren en basen herkennen (7.1)


Oplossingen van zuren zijn zure oplossingen. Oplossingen van basen zijn basische oplossingen. Een neutrale oplossing heeft pH = 7.
Met behulp van indicatoren kun je zure, basische en neutrale oplossingen herkennen.
indicator zure
oplossing
neutrale
oplossing
basische
oplossing
rood lakmoes blijft rood blijft rood wordt blauw
blauw lakmoes wordt rood blijft blauw blijft blauw
fenolftaleïen geen kleur geen kleur rood

Een universeelindicator bestaat uit een mengsel van indicatoren dat bij verschillende pH-waarden verschillende kleuren vertoont.
Je kunt de pH ook meten met een pH-meter of met een pH-elektrode en een computer.

Zuren en basische oplossingen (7.2)


Zure stoffen hebben door de aanwezigheid van H+ ionen de volgende eigenschappen:
– zure stoffen smaken zuur
– zure stoffen geleiden elektrische stroom
– bij gelijkstroom ontstaat aan de negatieve elektrode

waterstofgas
– zure stoffen kleuren indicatoren
Bijvoorbeeld lakmoes kleurt in een zure oplossing rood.

Zuren (7.3)

Een zuur kan H+ ionen afstaan in een oplossing.
De volgende zuren moet je kennen:

waterstofchloride HCl(g)
zwavelzuur H2SO4(l)
salpeterzuur HNO3(l)
azijnzuur HAc(l)


Zure oplossingen bevatten ionen:
– zoutzuur: H+(aq) en Cl-(aq)
– verdund zwavelzuur: H+(aq) en SO42-(aq)
– verdund salpeterzuur: H+(aq) en NO3-(aq)
– koolzuurhoudend water: H+(aq) en CO32-(aq)
Hoe groter de concentratie van de H+ ionen, des te zuurder is de oplossing. De mate van zuur zijn van een oplossing druk je uit in pH waarden. Hoe zuurder een oplossing is, des te lager is de pH.

Ontzuren (7.4)

Je ontzuurt een zuur met een basische stof. Een base kan H+ ionen opnemen. Neutraliseren is het reageren van alle H+ ionen met een base.
Bekende basische oplossingen zijn:
natronloog Na+(aq) + OH-(aq)
kalkwater Ca2+(aq) + OH-(aq)
ammonia NH3(aq)

Basische stoffen (7.5)


De volgende basen moet je kennen:

OH- hydroxide-ion OH- + H+ --> H2O
O2- oxide-ion O2- + 2 H+ -->H2O
CO32- carbonaation CO32- + 2 H+ --> H2O + CO2
NH3 ammoniak NH3 + H+ -->NH4+

Vragen

1.