Hoofdstuk 9: Zouten

Samenvatting

de oplosbaarheidstabel gebruiken (9.1)

Of een zout goed oplost, kun je in de oplosbaarheidstabel opzoeken. Bijvoorbeeld:

Cl-
CO32-
Na+
g
g
Ca2+
g
s

Je kunt de oplosbaarheid ook met een proef onderzoeken. Je probeert het zout op te lossen in water.

Als je twee zoutoplossingen samenvoegt, dan kan er een vaste stof ontstaan. Die vaste stof heet neerslag. Een neerslag ontstaat alleen als je zoutoplossingen samenvoegt, waarin ionen voorkomen van een slecht oplosbaar zout.

nieuwe zouten maken (9.2)

Een nieuw zout maak je door twee geschikte zoutoplossingen bij elkaar te voegen zodat een suspensie ontstaat. Daarna filtreer je de suspensie.

Hoe je een neerslag, de naam en de formule van een zout kunt voorspellen, vind je hieronder in stappen. Je vindt dit ook in bron 10.

1 Noteer welke ionen in de oplossingen voorkomen.

2 Zet de positieve ionen in de koppen van de rijen en de negatieve ionen in de koppen van de kolommen.

3 Schrijf nieuwe combinaties op.

4 Controleer met de oplosbaarheidstabel uit Binas vmbo kgt of een van de ionencombinaties slecht oplosbaar is.

5 Noteer de naam en de formule van het slecht oplosbare zout.

ionen aantonen (9.3)

Een positief ion toon je aan door een geschikt negatief ion aan de oplossing toe te voegen.

Een negatief ion toon je aan door een geschikt positief ion aan de oplossing toe te voegen.

Met de oplosbaarheidstabel kun je onderzoeken welk zout het is. Je kunt met de oplosbaarheidstabel ook nagaan of een zout verontreinigd is.

ionen uit een oplossing verwijderen (9.4)

Positieve ionen verwijder je door met een geschikt negatief ion een neerslag te maken.

Negatieve ionen verwijder je door met een geschikt positief ion het een neerslag te maken.

Je verwijdert sommige ionen uit drinkwater, omdat deze ionen schadelijk of giftig zijn.

hard water (9.5)

Hard water is water dat veel Ca2+ of Mg2+ ionen bevat.

Als je wast met hard water, dan heb je meer zeep nodig.

Als je hard water verhit, dan ontstaat ketelsteen.

Hard water kun je ontharden door:
– een ionenwisselaar,
– een onthardingsmiddel,
– het water te koken.