<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen hoofdstuk 11 productieprocessen

Leerdoelen Hoofdstuk 11: productieprocessen

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
11.1
 • kan aangeven aan welke eisen een product moet voldoen
 • kan het volumepercentage berekenen
 • kan het massapercentage berekenen
 • kan beschrijven wat een productie is.
 • productie-eisen
 • massapercentage
 • volumepercentage
 • productieproces
 • aan de hand van een proef massa percentage van water in kristalsoda bepalen.
11.2
 • kan uitleggen welke factoren invloed op een productieproces hebben
 • kan uitleggen waarom de massaverhouding bij een productieproces belangrijk is.
 • kan de massaverhouding aflezen uit een diagram
 • reactiesnelheid
 • koper maken uit koperoxide met koolstofpoeder
 • bepaling van de massaverhouding uit een diagram
11.3
 • kan uitleggen waar je bij een productieproces op moet letten
 • kan een productieproces schematisch weergeven
 • kan aangeven hoe het proces in een hoogoven verloopt
 • kan uitleggen hoe je uit ruw ijzer staal kunt maken
 • kan aangeven hoe je uit bauxiet aluminium kunt maken.
 • blokschema
 • ruw ijzer
 • staal
 • schroot
 • bauxiet
 • aan de hand van een beschrijving van een productieproces een blokschema ontwerpen
 • berekeningen uitvoeren aan het bereiden van ijzer, staal en aluminium.
11.4
 • kan uitleggen waarom je een productieproces moet testen
 • kan beschrijven hoe je een productieproces test.
 • kan aangeven waarop je moet letten bij het testen van een productieproces.
 • salmiak
 • proceseisen
 • overmaat
 • testen van de productie van salmiak
 • testen van drop
11.5
 • kan een productieproces presenteren
 • kan beschrijven wat in een presentatie moet staan
 • kan aangeven wat de eisen zijn waaraan een presentatie moet voldoen.
 • kan aangeven hoe je een productieproces en een presentatie evalueert.
 • kan een evaluatieformulier ontwerpen.
 • evaluatie
 • presentatie
 • het maken van een presentatie van een productieproces
 • het ontwerpen van een evaluatiefprmulier
 • het verwerken van de resultaten van de ingevulde evaluatieformulieren
verdieping
 • kan aangeven waar in een productieproces energie nodig is.
 • kan de reactiewarmte berekenen.
 • een productieproces analyseren
 • berekeningen aan reactiewarmte uitvoeren
 • reactiewarmte bepalen

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.