<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen hoofdstuk 12 chemische industrie

Leerdoelen Hoofdstuk 12: CHemische industrie

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
12.1
 • kan aangeven dat glanzen, een goede stroom- en warmtegeleiding en smeedbaarheid eigenschappen van metalen zijn.
 • kan aangeven dat metalen in vaste en vloeibare vorm stroom geleiden
 • kan uitleggen wat met corrosie bedoeld wordt
 • kan aangeven dat (zeer) onedele metalen wel corroderen en edele metalen niet.
 • kan zeggen dat goud, platina en zilver edele metalen zijn en dat kalium, natrium en cacium zeer onedele metalen zijn.
 • kan de volgende toepassingen van metalen noemen: voorwerpen, constructiemateriaal, sieraden, in verbindingen, in batterijen, kleurstoffen.
 • kan voorbeelden van watervervuiling noemen.
 • metaaleigenschappen
 • metaaltoepassingen
 • edele metalen
 • zeer onedele metalen
 • corrosie
 • uitvoeren van een proef
 • doen van waarnemingen
 • trekken van conclusies
 • onderzoek uitvoeren naar metalen
 • onderzoek uitvoeren naar de onedelheid van calium
12.2
 • kan aangeven dat aardolie in raffinaderijen door middel van destillatie gescheiden wordt.
 • kan aangeven dat uit aardolie de brandstoffen LPG, benzine kerozine, diesel en stookolie gehaald worden.
 • kan aangeven dat bij kraken van aardolie grote moleculen omgezet worden in kleine moleculen.
 • kan aangeven dat aarolie grondstoffen voor asflatbeton, kunststoffen, smeermiddelen en medicijnen levert.
 • kan aangeven dat uit kraakproducten plastic (kunststoffen) gemaakt worden.
 • kan de volgende voordelen van toepassingen van kunststoffen aangeven: goedkoop, gemakkelijk te maken, hebben allerlei eigenschappen.
 • kan voorbeelden van luchtvervuiling noemen.
 • aardolie
 • destillatie
 • fracties
 • kraken
 • brandstoffen
 • asfaltbeton
 • kunststoffen
 • aardolieproductien
 • vaststellen van enige eigenschappen van aardolieproducten
 • kraken van parafine
 • nagaan hoe zure regen ontstaat
12.3
 • kan aangeven dat polymeren zeer grote moluculen zijn die gevormd worden uit een groot aantal kleine moleculen.
 • kan aangeven dat bij een polymerisatiereactie monomeren met zichzelf reageren tot een polymeer.
 • kan aangeven dat thermoplasten lange kettingmoleculen zijn die zacht worden bij verwarming en dat thermoharders een netwerk van moleculen bevatten die niet zacht worden bij verwarming.
 • kan de volgende eigenschappen van polymeren noemen: de (meeste) polymeren zijn licht, niet reactief (wel brandbaar), geleiden warmte en stoom slecht, zijn bestand tegen water, lucht en veel chemicaliën.
 • kan voorbeelden van polymeren geven
 • kan aangeven dat het oor een zintuig is dat bescherming behoeft tegen geluidsoverlast bij industriële processen.
 • polymeriseren
 • polymeer
 • thermoplasten
 • thermoharders
 • gehoorbescherming
 • onderzoek naar polymeren
 • indelen van kunststoffen
12.4
 • kan voorbeelden van water-, land- en luchtvervuiling noemen.
 • kan aangeven dat (afval-)stoffen voor lozing in het milieu verwerkt moeten worden tot niet-giftige stoffen.
 • giftigheid van metalen
12.5
 • kan drie vormen van straling noemen: kernstraling, röntgenstraling en centimetergolven
 • kan de gevaren van kernstraling, röntgenstraling en centimetergolven aangeven.
 • kan aangeven welke veiligheidsmaatregelen bij straling genomen moeten worden.
 • kernstraling
 • straling
 • röngenstraling
 • centimetergolven
verdieping
 • de leerling begrijpt dat goud een edelmetaal is.
 • onderzoek naar de edelheid van metalen

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.