<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen

Leerdoelen Hoofdstuk 1: stoffen om je heen

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
1.1
 • kan mengsels en zuivere stoffen onderscheiden
 • kan voorbeelden noemen van mengsels en zuivere stoffen
 • kan uitleggen wat de samenstelling van een mengsel is
 • mengsel
 • zuivere stof
 • uitvoeren van een proef
 • doen van waarnemingen, trekken van conclusies
 • nagaan welke stoffen in een mengsel zitten
1.2
 • kan voorbeelden van suspensies, emulsies en oplossingen noemen.
 • kan aangeven hoe je een suspensie kunt scheiden
 • kan aangeven wat oplosbaarheid is
 • emulsie
 • suspensie
 • oplosbaarheid
 • oplossing
 • uitvoeren van filtreren
 • uitvoeren van bezinken
 • een oplossing maken
1.3
 • kan aangeven wat een legering is
 • kan schuim, nevel, rook en suspensie van elkaar onderscheiden
 • legering, schuim, nevel, rook
 • werken met binas voor vmbo-kgt
1.4
 • kan meten met een computer
 • kan een mengsel van een zuivere stof onderscheiden met een smeltdiagram
 • smelten
 • stollen
 • smeltdiagram
 • smeltpunt
 • smelttraject
 • kook en smeltdiagram maken
 • meten met de computer
 • uit het diagram aflezen of de stof zuiver is of niet
1.5
 • kan veilig proeven doen om stoffen te herkennen
 • kan het verschil aangeven tussen ontleedbare en niet ontleedbare stoffen
 • stofeigenschappen noemen
 • kan aangeven welke veiligheidsmaatregelen hij moet nemen bij proeven
 • kan aangeven wat een ontledingsreactie is
 • ontleedbare stoffen
 • niet-ontleedbare stoffen
 • ontledingsreactie
 • proeven veilig uitvoeren
verdieping
 • kan het bestaan van kristallen begrijpen
 • kristallen
 • maken van kristallen

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.