<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen

Leerdoelen Hoofdstuk 2: Cosmetica

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
2.1
 • kan soorten water onderscheiden
 • kan uitleggen dat water als oplosmiddel en speolmiddel dient bij de was
 • kan de werking van een zeep uitleggen (ook 2.2)
 • oplosmiddel
 • spoelmiddel
 • emulsie
 • emulgator
 • mengen
 • uitvoeren van een proef
 • doen van waarnemingen
 • trekken van conclusies
 • herkennen van soorten water
2.2
 • kan de kenmerken van lichaamsverzorginsproducten noemen.
 • kan een handcrème maken
 • hydrofiel
 • dydrofoob
 • verzorgende werking
 • reinigende werking
 • slijpende werking
 • het maken van een crème
 • werking van een zeep kunnen uitleggen
 • bereiden van zeep
2.3
 • kan zure en basische schoonmaakmiddelen noemen.
 • kan gevaren en veiligheidsmaatregelen noemen bij het gebruik van schoonmaakmiddelen.
 • pH
 • Zuurgraad
 • Suren
 • Basen
 • indicator
 • gevarensymbolen
 • weten wat de risico's van zuren en basen zijn
 • aantonen van zuren en basen met een indicator
 • de betekenis van gevarensymbolen kennen
 • op de juiste manier omgaan met schoonmaakmiddelen
2.4
 • kan gevaren en veiligheidsmaartregelen noemen bij het gebruik van oplosmiddelen
 • oplosmiddelen
 • enige oplosmiddelen kennen
 • de risico's van oplosmiddelen kennen
2.5
 • kan een extractie en een adsorptie uitvoeren
 • kan een werkstuk maken over drinkwater
 • extractie
 • adsorptie
 • informatie zoeken
 • logboek
 • uitvoeren van extractie en adsorptie
 • maken van een werkstuk
 • bijhouden van een logboek
verdieping
 • kan de werkingen de samenstelling van wasmiddelen noemen
 • enzymen
 • witmakers
 • kleurbeschermers
 • het maken van een zeep

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.