<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen

Leerdoelen Hoofdstuk 3: Reacties

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
3.1
 • kan reactieverschijnselen noemen
 • kan aangeven wat de beginstoffen zijn bij een reactie
 • kan aangeven wat de reactieproducten zijn.
 • beginstoffen
 • chemische reactie
 • reactieproducten
 • reactieverschijnselen
 • uitvoeren van een proef
 • doen van waarnemingen
 • trekken van conclusies
3.2
 • kan aangeven dat een faseovergang geen reactie is.
 • kan aangeven dat oplossen geen reactie is.
 • oplossen
 • fasen
 • een fasenovergang herkennen
 • uitvoeren van indamping
3.3
 • kan aangeven dat om hem heen veel chemische reacties plaatsvinden.
 • kan aangeven dat kleuren kunnen veranderen (verbleken)
 • kan aangeven waardoor voedsel kan bederven.
 • kan aangeven waarvoor bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen dienen.
 • kan aangeven dat bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen schadelijk zijn voor het milieu.
 • kan aangeveven waarvoor conserveermiddelen dienen
 • verkleuren
 • verbleken
 • bestrijdingsmiddelen
 • ontsmettingsmiddelen
 • chemische reacties herkennen in en om het huis
3.4
 • kan aangeven dat met teststrookjes stoffen kunnen worden aangetoond.
 • kan een aantal voorbeelden van stoffen geven die je met teststrookjes kunt aantonen.
 • kan aangeven hoe je stoffen kunt ontleden.
 • teststrookjes
 • thermolyse
 • elektrolyse
 • onderzoek doen naar glucose
 • zuurstof en waterstof aantonen
 • een elektrolyseopstelling bouwen.
3.5
 • kan aangeven wat ontleedbare stoffen zijn.
 • kan stoffen aangeven in kommaformules
 • kan van kommaformules aangeven welke niet ontleedbare stoffen erin voorkomen.
 • kan een reactieschema noteren in woorden.
 • kan een reactieschema in symbolen noteren.
 • kommaformules
 • reactieschema in woroden en in symbolen
 • niet-ontleedbare stoffen
 • een kommaformule kunnen maken
 • opstellen van een reactieschema in woorden
 • opstellen van een reactieschema in symbolen
verdieping
 • kan aangeven wat exothereme reacties zijn.
 • kan aangeven wat endotherme reacties zijn
 • kan voorbeelden geven van endotherme reacties.
 • endotherme reacties
 • exothemreme reacties
 • exotherme reacties herkennen
 • endotherme reacties herkennen.

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.