<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen hoofdstuk 5 Formules en Reactievergelijkingen

Leerdoelen Hoofdstuk 5: formules en reactievergelijkingen

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
5.1
 • kan aangeven dat stoffen uit moleculen en moleculen uit atomen zijn opgebouwd.
 • weet dat de moleculen van een verbinding zijn opgebouwd uit verschillende atoomsoorten
 • kan met tekeningen een voorstelling geven van wat er bij reacties met atomen gebuert.
 • kan aangeven hoe de elementen in het Periodiek Systeem gerangschikt zijn.
 • kan enkele groepen (halogenen en edelgassen) uit het Periodiek Systeem noemen.
 • atomen
 • moleculen
 • hergroepering
 • Periodiek Systeem
 • Halogenen
 • Edelgassen
 • ontleedbare stof
 • niet ontleedbare stof
 • moleculen nabouwen met eenvoudige molecuulmodellen
 • informatie inver atoomsoorten opzoeken in het Periodiek Systeem
5.2
 • kan met beulp van moleculen en atomen de voglende begrippen beschrijven: zuivere stof, mengsel
 • kan met behulp van moleculen en atomen de volgende processen beschrijven: scheiden van mengsels, oplossen, smelten, destilleren, stollen en ontleden.
 • scheiden
 • oplossen
 • smelten
 • stollen
 • destilleren
 • ontleden
 • ontleden van ammoniumdichromaat
 • het ontleden van suiker
5.3
 • kan uitleggen wat de moleculformule van een moleculaire stof aangeeft en weet daarbij ook de voorvoegsels mono, di, tri en tetra op een juiste wijze te gebruiken
 • kan van een reactie waarvan de formules van de gebinstoffen en de reactieproducten gegeven zijn, de reactieschema's opschrijven.
 • moleculaire stoffen
 • voorvoegsels mono, di, tri, tetra
 • soffen met de uitgang ide.
 • reactieschema's
 • reactievergelijking
 • molecuulmodellen bouwen
5.4
 • weet wat met het aantal atomen gebeurt bij een reactie.

 • Kent de betekenis van een coëfficiënt in een reactievergelijking.

 • kan na afloop reactieschema's opstellen en deze kloppend maken.

 • kloppend maken
 • reacties nabootsen met molecuulmodellen en de aantallen atomen voor en na de reactie controleren en vervolgens kloppend maken door het goede aantal moleculen te gebruiken.
5.5
 • kan aangeven wat de betekenis is van atoom en molecuulmassa
 • kan de begrippen atoommassa en molecuulmassa juist gebruiken
 • kan uitleggen dat bij een chemsiche reactie de totale massa van een stof niet veranderd.
 • atoommassa
 • molecuulmassa
 • massa bepalen van stoffen voor en na de reactie.
verdieping
 • kan uit resultaten van een proef de massaverhouding bepalen
 • massaverhouding
 • staalwol verbranden

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.