<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen hoofdstuk 8 productonderzoek

Leerdoelen Hoofdstuk 8: productonderzoek

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
8.1
 • Kan de scheidingstechnieken filtreren en bezinker herkennen, benomen en uitvoeren
 • kan de scheidingstechniken extraheren, adsorptie en destillatie herkennen en benomen
 • kan een onderzoekplan opstellen en weet hoe gewerkt moet worden met een logboek
 • scheidingmethoden
 • productonderzoek
 • logboek
 • een onderzoeksvraag formuleren
 • een citroen uitpersen en filtreren
 • bijhouden van een logboek
8.2
 • kan vertellen wat een ontledignsreactie is en drie soorten (elektrolyse, thermolyse en fotolyse) genomen
 • weet hoe je verschillende stoffen zoals zuurstof waterstof en koolstofdioxide kunt aantonen
 • kan een indicator gebruiken
 • kan en ondrzoeksplan opstellen
 • thermolyse
 • elektrolyse
 • fotolyse
 • antoningsreactie
 • onderzoeksplan
 • ontledingsreactie uitvoeren
 • met behulp van een inicator de pH bepalen van citroensap en het van het residu na filtratie
 • een onderzoeksplan opstellen
8.3
 • kan de pH bepalen
 • kan een titratie uitvoeren
 • kan een berekening uitvoeren met behulp van een verhousdingstabel
 • • titreren
 • zuur- of basegehalte
 • eenvoudige titratie van citroenzuur in citroensap met bhulp van injectiespuiten uitvoeren
8.4
 • kan de samenstelling van een product beschrijven aan de hand van een etiket of bijsluiter
 • kan door middel van een experiment de aanwezigheid van een genoemde stof aantonen
 • kan in een eingen onderzoek scheidingsmethoden uitvoeren
 • kan in een igen onderzoek een titratie uitvoeren
 • kan in een eigen onderzoek en berekening uitvoeren.
 • eigen onderzoek uitvoeren:
  o filtreren
  o pH-bepalingen
  o titratie
  o (bijvoorbeeld aan sinaasappelsap)
8.5
 • kan de resultaten van het eigen onderzoek ordenen
 • kan de resultaten van het eigen onderzoek evalueren
 • kan het eigen onderzoek presenteren door middel van een verslag of een presentatie
 • rapportage
 • presentatie
 • verslag uitbrengen van het eigen onderzoek door middel van een verslag een werkstuk of een presentatie
verdieping

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.