<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Leerdoelen

Leerdoelen Hoofdstuk 9: zouten (2)

Les De leerling Begrippen Vaardigheden/practica
9.1
 • kan in een olosbaarheidstabel onderzoeken of een zout goed of slecht oplosbaar is.
 • kan uitleggen wat een neerslag is.
 • kan met behulp van de oplosbaarheidstabel de reacties tussen ionen voorspellen
 • goed matig en slecht oplosbaar
 • neerslagreactie
 • oplosbaarheidstabel
 • moleculair
 • ionair
 • waaran zie je dat een zout oplost
 • hoe maak je een oplsobaarheidstabel
 • hoe werk je met een oplosbaarheidstabel
 • hoe kun je voorspellen welk zout ontstaat
9.2
 • kan met behulp van een gegeven oplosbaarheidstabel nagaan of een neerslag ontstaat bij het mengen van twee zoutoplossingen
 • kan uitleggen hoe je nieuwe zouten kunt maken
 • stappenplan neerslag reactie maken
 • zouten maken
 • hoe voorspel je een neerslag
 • hoe maak je zelf een zout
 • hoe toon je positieve ionen aan
 • hoe toon je negatieve ionen aan
 • hoe onderscheid je oplossingen
 • zelfstandig een onderzoek uitvoeren
 • stappenplan gebruiken
9.3
 • kan uitleggen hoe je een gegeven ionsoort in een oplossing kunt aantonen.
 • kan aantonen welk zout in het mengsel aanwezig is.
 • kan aantonen of een zout verontreinigd is.
 • stappen plan
 • aantonen postieve en negatieve ionen
 • positieve ionen uit een oplossing verwijderen
 • negatieve ionen uit een oplossing verwijderen
9.4
 • kan aangeven hoe je postieve ionen uit een oplossing kunt verwijderen
 • kan aangeven hoe je negatieve ionen uit een oplossing kunt verwijderen
 • kan aangeven waarom bepaalde ionen niet in drinkwater mogen voorkomen.
 • duurzaam waterbeheer
 • ongewenste ionen
 • afvalwater
 • ijzerhoudend water
 • overbemesting
 • aanpak vervuiling van de bron
 • zeep en hardd water; ontharden met een ionenwisselaar
9.5
 • kan uitleggen dat in drinkwater allerlei stoffen aanwezig zijn.
 • kan uitleggen wat het verschil is tussen hard en zacht water
 • kan uitleggen dat ketelsteen ontstaat bij het verhitten van hard water
 • kan de werking van een ionenwisselaar uitleggen
 • kan uitleggen wat de gevolgen zijn voor de waswerking bij het wassen met hard water.
 • leidingwater
 • oppervlaktewater
 • grondwater
 • drinkwater
 • zacht water
 • had water
 • ontkalker
 • ketelsteenvorming
 • kalkzeep
 • ionenwisselaar
 • wateronthardingmiddelen
 • synthetische zeep
 • werkplan uitvoeren
verdieping
 • kan een probleem herkennen en een werkplan maken om tot een oplossing te komen.
 • werkplan

 

Wanneer je deze leerdoelen beheerst is de kans groot dat je een voldoende haalt voor een overhoring. Wees wel altijd kritisch naar jezelf.